Scholenopdekaart

Wartburg College, Beroepencollege De Swaef

Wartburg College, Beroepencollege De Swaef

Over deze school

Denominatie: Reformatorisch

Beroepencollege De Swaef is dé locatie van het Wartburg College voor beroepsgericht vmbo-onderwijs. In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen het vak MijnBeroep. Ze gaan tijdens deze lessen praktisch aan de slag in de verschillende beroepsgerichte profielen. Op deze manier bieden we leerlingen die graag praktisch bezig zijn een goede basis voor de profielkeuze. Leerlingen én ouders waarderen deze vorm van onderwijs als waardevol en inspirerend.

Een tweede aspect van onze locatie is de zorg en begeleiding die we leerlingen kunnen bieden. Naast een behoorlijk percentage leerlingen dat voor leerwegondersteuning in aanmerking komt hebben we ook leerlingen met een extra zorgbehoefte in huis. Al deze leerlingen vragen onderwijs en zorg op maat. We willen de zorg bieden die een leerling nodig heeft om op een positieve manier de onderwijsloopbaan op onze locatie te vervolgen. 

Vanuit onze christelijke visie op onderwijs en begeleiding mag elke leerling er zijn. Hiertoe bieden we een veilig pedagogisch klimaat vanuit de gebondenheid aan de Bijbelse opdracht: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Contactgegevens

Carnissesingel 20
3084NA Rotterdam

Telefoon:
0104801422
Website:
www.wartburg.nl
E-mailadres:
infoswaef@wartburg.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stg Chr VO De Wartburg

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
3620
Website:
www.wartburg.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-b / vmbo-k vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.wartburg.nl voor meer informatie.


Foto-impressie