Scholenopdekaart

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Buitenhof

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Buitenhof

Over deze school

Denominatie: Algemeen bijzonder

Welkom bij het schoolvenster van vso De Buitenhof!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en doelen van De Buitenhof.

De Buitenhof biedt leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 12 tot 20 jaar een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende onderwijsvorm die bij het perspectief van de leerling aansluit.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kloosterkensweg 6
6419PJ Heerlen

Telefoon:
0455711896
Website:
www.buitenhof-school.nl
E-mailadres:
buitenhof@stichtingalterius.nl

Bestuursgegevens

Stichting Alterius

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
402
Website:
www.stichtingalterius.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

Bovenbouw


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.buitenhof-school.nl voor meer informatie.

Deze school heeft ook leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Klik hier om informatie over deze leerlingen te bekijken.