Scholenopdekaart

PCC Het Lyceum

PCC Het Lyceum

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

Het PCC stimuleert en helpt leerlingen hun ambities waar te maken.

Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op een samenleving die voortdurend verandert. Wij willen dat onze school de leerlingen stimuleert hun identiteit, passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en helpt hun ambities waar te maken.  

Samen met ouders en leerlingen leggen wij een basis om de leerlingen succesvol te laten zijn in de vervolgopleiding en in hun rol in een internationale samenleving, zodat ze met vertrouwen in staat zijn om op een zinvolle en effectieve manier de uitdagingen van hun tijd tegemoet te treden.

In deze rol kunnen onze leerlingen gelukkig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, die van anderen en hun omgeving.  

Leerlingen van het PCC worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de 21e eeuw open en goed voorbereid tegemoet treden. Ons aanbod sluit aan bij de ambities en interesses van de leerling.

Onze leerlingen komen sneller op de goede plek en zijn kansrijk door een heldere profilering van onze vestigingen.

Onze medewerkers ervaren een plezierig werkklimaat waarin ruimte is voor persoonlijke ontmoeting en ontwikkeling in een goed pedagogisch en didactisch klimaat.

Contactgegevens

Blekerskade 11
1814 CG Alkmaar

Telefoon:
072 5353540
Website:
www.pcc.nu/hetlyceum
E-mailadres:
info@pcc.nu

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting Petrus Canisius College

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
2621
Website:
www.pcc.nu

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.pcc.nu/hetlyceum voor meer informatie.