Scholenopdekaart

Martinuscollege

Martinuscollege

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

Het Martinuscollege is een stralende school. Dat is wellicht de meest bondige samenvatting van onze ambitie.

Onze missie luidt als volgt:

Wij willen duurzaam en goed onderwijs verzorgen voor leerlingen in Grootebroek en omgeving met voor iedere leerling een eigen plek.


Onze brede scholengemeenschap heeft vijf opleidingen in huis. We willen voor onze (toekomstige) leerlingen een evenwichtig aanbod van onderwijsvoorzieningen in stand  houden. Dit aanbod past bij de huidige tijd, doet recht aan verschillen in de samenleving en speelt in op toekomstige ontwikkelingen. De samenleving verandert door ontwikkelingen als verdergaande individualisering, globalisering en informatisering. Het onderwijs op het Martinuscollege wil blijven aansluiten bij zijn leerlingen en verandert daarom mee. Het gaat hierbij zowel om een aanpassing van de inhoud van het onderwijs als om de manier waarop we met leerlingen omgaan; de pedagogisch-didactische invulling.

Uit onze missie en visie valt onze gezamenlijke of collectieve ambitie af te leiden. Wij hebben de ambitie dat onze leerlingen:

  1. hun talenten ontdekken en te ontwikkelen;
  2. sociaal vaardig zijn en kunnen samenwerken;
  3. een goede basis verwerven voor hun vervolgopleiding
  4. goede resultaten behalen
  5. een positief zelfbeeld ontwikkelen; en
  6. leren/ervaren dat leren leuk kan zijn.

Contactgegevens

De Aanloop 6
1613KW Grootebroek

Telefoon:
0228510300
Website:
www.martinuscollege.nl
E-mailadres:
info@martinuscollege.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
1823
Website:
www.martinuscollege.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo vmbo-b / vmbo-k vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.martinuscollege.nl voor meer informatie.


Foto-impressie