Scholenopdekaart

Emmauscollege Rooms Katholieke Scholengemeenschap voor Vwo en Havo

Emmauscollege Rooms Katholieke Scholengemeenschap voor Vwo en Havo

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

Het Emmauscollege is een open katholieke school en ontleent haar naam en haar devies 'Samen op weg' aan het evangelieverhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. Voor onze school richtinggevend in het Emmausverhaal is de mens die zoekt en vraagt, de ander de hand reikt en aanvaardt, de bereidheid heeft om te luisteren en te zien en samen op weg te gaan. (zie verder in het menu Identiteit).
Het Emmauscollege streeft er naar een kwaliteitsschool te zijn, waar zorg voor de leerlingen een veilig klimaat schept, dat uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid en maximale ontplooiing van talenten. De school staat open voor iedereen die vorming en onderwijs, gebaseerd op bovengenoemde beginselen, respecteert.

Contactgegevens

Alexandriestraat 40
3067MR Rotterdam

Telefoon:
0104212144
Website:
www.emmauscollege.nl
E-mailadres:
boa@emmauscollege.nl

Bestuursgegevens

St Katholiek VO Rotterdam

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
1689
Website:
www.emmauscollege.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

zaterdag 30 januari 2021 vanaf 09:00

Van 9.30 - 13.00 uur
Meer informatie