Scholenopdekaart

Trajectum College

Trajectum College

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Het Trajectum College is een kleinschalige openbare VMBO-school. We stimuleren deleerlingen om een actieve houding aan te nemen door onder andere het samenwerken met mensen in de wijk en in de stad, de theorie op school te verbinden met de praktijk daarbuiten, vreedzaam contact te leggen met mensen buiten de school en verbinding te leggen tussen verschillende culturen. Binnen het Trajectum College wordt gewerkt met verticaal ingedeelde teams van docenten,die verantwoordelijk zijn voor de invoering van het onderwijs aan en begeleiding van leerjaar 1 tot en met 4 van respectievelijk de BBL- en de KBL/TL- groepen.De uitvoering van het primaire proces betreft de realisatie van de onderwijsdoelen en de programmering, het bieden van programma’s aan leerlingen, het organiserenen begeleiden van het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen en het voorbereiden op en afnemen van toetsen en examens. Daarbij baseren de teams zich op de doorlopende leerlijnen binnen de vakwerkplannen van de vakwerkgroepen.

Contactgegevens

Vader Rijndreef 7-9
3561XB Utrecht

Telefoon:
0302646100
Website:
www.trajectum-college.nl
E-mailadres:
info@trajectum-college.nl

Bestuursgegevens

NUOVO scholengroep

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
6647
Website:
www.nuovo.eu

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.trajectum-college.nl voor meer informatie.