Scholenopdekaart

Lumion

Lumion

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Lumion  is een jonge, groeiende school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. De school is toegankelijk voor elke leerling die een VMBO-TL-, Havo- of Vwo-diploma kan halen.

Lumion wil leerlingen optimale kansen bieden om zich voor te bereiden op de moderne, snel veranderende maatschappij. Leerlingen op Lumion behalen een diploma dat het best bij hun capaciteiten past. Niet alleen de leercapaciteiten, maar ook de persoonlijke eigenschappen van de leerlingen worden in het leerproces betrokken.

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij zal elke burger moeten beschikken over een brede algemene kennis. De kennis wordt gewaarborgd door het examen. Uiteraard zorgt de school er voor dat elke leerling optimaal op het examen wordt voorbereid.

In onze visie is dat niet voldoende. Door de snelle technologische ontwikkelingen en de schier oneindige mogelijkheden om informatie te verzamelen, is het noodzakelijk dat burgers die informatie ook daadwerkelijk kunnen duiden. Naast kennis zijn een goede beheersing van vaardigheden (zoals de 21st century skills) van belang.

Het onderwijsconcept van Lumion voorziet daar in.

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op onze visie op leren, op docentschap en op de organisatie.

Leren: Wij geloven dat leerlingen goed kunnen presteren als zij in staat worden gesteld om van hun eigen voorkeursleerstijl gebruik te maken. De lesstof wordt dus door middel van diverse lesvormen aangeboden zodat leerlingen daar op verschillende manieren mee bezig kunnen zijn. Leren doe je met en van elkaar, samen naar een doel toewerken is motiverend. De opdrachten worden in reële, actuele contexten geplaatst. Leren is niet altijd leuk, maar hoeft nooit saai te zijn.

Docentschap: De docent begeleidt het leren en zorgt voor een goed verlopend groepsproces in de klas. Hij is lesgever, deskundige, coach, begeleider, opdrachtgever, onderwijsontwikkelaar, beoordelaar. Hij kan altijd een andere manier bedenken om de lesstof aan te bieden. Hij heeft oog voor de leerbehoeften van zijn leerlingen en past de lessen daarop aan. Hij kijkt en luistert naar zijn leerlingen. In het docententeam draagt hij naar vermogen bij aan het goed functioneren van de leerlingen en van de school.

Organisatie: Om onze visie op leren en de rol van de docent daarin praktisch mogelijk te maken, moet de schoolorganisatie daarop vormgegeven zijn. De eerste verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de leerlingen ligt bij de docenten, die daarvoor in een team samenwerken. Verwante vakken zijn in de onderbouw samengevoegd om op een natuurlijke wijze samenhang en verbanden aan te brengen. De lessen zijn geroosterd in blokken van een halve dag per les, zodat er binnen de vakken veel variatie in lesvormen en verwerkingsopdrachten mogelijk is en er rekening met verschillende leerstijlen gehouden wordt.

Contactgegevens

Vlaardingenlaan 25
1062HM Amsterdam

Telefoon:
020-790 17 77
Website:
www.lumion.amsterdam
E-mailadres:
info@lumion.amsterdam

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)

Aantal scholen:
2
Aantal leerlingen:
2827
Website:
progresso.amsterdam

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.lumion.amsterdam voor meer informatie.


Foto-impressie