Scholenopdekaart

Praktijkschool De Zwaaikom

Praktijkschool De Zwaaikom

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

Praktijkschool De Zwaaikom is een streekschool voor praktijkonderwijs. De doelgroep bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps-) opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden en waarvoor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs niet haalbaar is.

Contactgegevens

Nassaustraat 10
4902 NA Oosterhout

Telefoon:
0162 422 827
Website:
www.dezwaaikom.nl
E-mailadres:
info@dezwaaikom.nl

Bestuursgegevens

Stichting Delta Onderwijs

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
4106
Website:
www.delta-onderwijs.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

praktijkonderwijs

Bovenbouw

praktijkonderwijs


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.dezwaaikom.nl voor meer informatie.


Foto-impressie