PC Daltonschool De Zevensprong

Mannagras 30 8043 KD Zwolle

  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong

Het team

Toelichting van de school

De gegevens van deze pagina zijn een weergave van het totale aantal personeelsleden van De Zevensprong in Stadshagen en De Paperclip in Stadshagen. Beide scholen vallen onder één administratief nummer en horen bij de stichting Vivente in Zwolle. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Informatie volgt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters van de groepen 1 en 2 gaan 4 lange dagen naar school van 8.30-14.30 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De hele dag is er divers aanbod van activiteiten met inspanning en ontspanning.

Op woensdag gaat de hele school tot 12.30

De vakdocent gym geeft 2 gymlessen per week.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samen met de andere Vivente scholen biedt onze school brede ondersteuning aan. Wij zoeken hierbij, binnen ons eigen netwerk, naar mogelijkheden om voor iedere leerling passend onderwijs te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is de Zevensprong uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Terug naar boven