Talentum

IJsselcentraleweg 65 8014 BK Zwolle

Schoolfoto van Talentum

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentum: De school voor talent van jou en mij!
  • Samen
  • Waardevol
  • Doelgericht
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Talentum is gesitueerd in een mooie groene, rustige omgeving en beschikt over een mooi ruim schoolgebouw. Er zijn volop mogelijkheden om te groeien in leerlingenaantal en in kinderopvang. CBS Talentum heeft de ambitie om door te groeien naar een IKC. Met een vast leerkrachtenteam geven wij elke dag vol passie onderwijs aan onze leerlingen. We staan voor persoonlijke aandacht en samen, waardvol, doelgericht, groeien! 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

Bij de school betrokken externe partners: Connect logopedie, Fysio Zwolle fysiotherapie, Maatschappelijk werk: sociaal wijkteam, Travers orthopedagoog KPO. Deze partners zijn met regelmaat in de school aanwezig.

Playing for Success:

Voor leerlingen van groep 6,7,8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied.

Columbus:

Binnen Vivente is ervoor meer- en hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Columbusgroep. De Columbusgroep is een overkoepelende plusklas waarbinnen leerlingen van verschillende Vivente scholen samen komen en worden voorzien van een passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafden. Binnen de Columbusgroep is meer tijd en ondersteuning beschikbaar voor de individuele leerling die binnen de school niet op die wijze geboden kan worden. Onder begeleiding van twee hoogbegaafdheidsspecialisten werken zij een ochtend in de week aan uitdagende opdrachten gerelateerd aan de eigen individuele leervraag.  Verdere informatie over de Columbusgroep kunt u vinden in het beleidsplan Columbus van Vivente die bij de school op te vragen is ter inzage. Voor de Columbusgroep geldt een aanmeldingsprocedure waarna door een toelatingscommissie bepaald wordt of de leerling mag/kan deelnemen.  

EUREKA-lessen:

Voor de meerbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 van de Vivente-scholen is er de mogelijkheid om Eureka-lessen te volgen. In zes blokken van vijf lessen ontvangen deze leerlingen passend onderwijs op een aantal scholen uit het Voortgezet Onderwijs. Deze lessen dagen leerlingen uit hun grenzen te verleggen en stimuleren een onderzoekende houding. De lessen zijn niet alleen gericht op onthouden, begrijpen en toepassen, maar vooral ook op analyseren, evalueren en creëren. Doordat de leerlingen in de Eureka-lessen andere leerlingen ontmoeten die eenzelfde manier van leren hebben, vinden zij herkenning bij elkaar en worden ze uitgedaagd tot samen leren en samenwerken. Deelname aan Eureka wordt toegekend door ons als school aan de hand van binnen Vivente opgestelde richtlijnen.  

Pluslessen Rekenen:

Voor leerlingen die in groep 7-8 zitten en een vmbo basis/kader advies hebben is er de mogelijkheid om de Reken-Pluslessen bij Talentstad te volgen. Om deze leerlingen te enthousiasmeren, uit te dagen en zelfvertrouwen te geven gaan ze een middag in de week naar Talentstad. Hier wordt de leerlingen geleerd dat rekenen een nuttige vaardigheid is, middels een programma dat zich richt op de praktijk met een dikke knipoog naar de techniek. Door praktisch met rekenen aan de slag te gaan, ervaren ze waarom rekenen belangrijk is én zien ze dat rekenen ook nog eens leuk kan zijn. Door het rekenen op een leuke, begrijpelijke manier aan te bieden en in de praktijk uit te voeren, groeit hun zelfvertrouwen, worden ze uitgedaagd en gaan ze rekenen op een andere manier toepassen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven