De Aquarel

Waallaan 6 8032 GZ Zwolle

  • Schoolfoto van De Aquarel
  • Schoolfoto van De Aquarel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De regels zijn niet voor alle leerlingen even duidelijk. We hebben daar als actie op gezet, dat we door de hele school de regels weer besproken hebben en ook zichtbaar hebben gemaakt op verschillende plekken in de school. Ook de ouders hebben we via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld hiervan. Aandachtspunt voor het team is dat we alle kinderen aanspreken op bepaald gedrag, ook als ze niet bij betreffende leerkracht in de klas zitten. Hierbij bespreken we in het team ook hoe consequent we hierin zijn en dat we elkaar als teamleden feedback geven over voorbeeldgedrag.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven