Chr. Basisschool Het Carillon

Bachlaan 2 8031 HL Zwolle

  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon

In het kort

Toelichting van de school

In School Venster willen we u graag vertellen wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen aanbieden als basisschool in de energieke en dynamische wijk Holtenbroek. Lees rustig wat we u te vertellen hebben over onze boeiende school CBS 'het Carillon'. Bent u geïnteresseerde in onze school, wilt u meer van ons weten of een persoonlijk gesprek, neem dan contact op. We staan u graag te woord!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Bewegen
  • Kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven