De Zuidster

Munterkamp 71 8014 DM Zwolle

  • Thematisch leesonderwijs
  • Spelend en ontdekkend leren

In het kort

Toelichting van de school

De Zuidster is een kleinschalige "dorpsschool" in Zwolle-Zuid. Doordat we de klassen klein houden, wordt ieder kind gezien en hebben we een stabiel lerarenteam die elke dag met passie voor het onderwijs het beste uit de kinderen probeert te halen. Er is een grote ouderbetrokkenheid omdat er veel ruimte is voor persoonlijk contact. Door de kleinschaligheid zijn er korte lijntjes tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Stralend door jou! Ieder kind wordt gezien.
  • Samen verantwoordelijk
  • Thematisch leesonderwijs
  • Passievolle leerkrachten in kleine klassen
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zuidster is een kleinschalige "dorpsschool" in Zwolle-Zuid. Door de klassen klein te houden wordt elke leerling gezien en hebben wij een stabiel leerkrachtenteam die met passie voor het onderwijs les geeft. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven