Basisschool Geert Grote

Van Hille Gaerthestraat 86 8023 CC Zwolle

Schoolfoto van Basisschool Geert Grote

In het kort

Toelichting van de school

‘Leren en werken doe je samen’   

Op de brede katholieke basisschool Geert Grote is er veel aandacht voor het individuele kind. We gaan daarbij uit van het concept passend en ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren en een kritische houding belangrijke pijlers.

Wij zorgen voor goede instructies, onderwijs op maat en gevarieerde werkvormen waarbij we de onderzoekende houding van kinderen stimuleren.

We werken met een gedreven team, dat er iedere dag voor zorgt dat uw kind gezien wordt!

U bent van harte welkom, dus maak een afspraak om te zien en horen hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven.

Tot ziens!

Christie van Seventer


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Zelfstandig
  • Ontwikkelingsgericht
  • Onderzoekende houding
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven