Michaelschool

Bachlaan 8 8031 HL Zwolle

  • Centrale hal
  • In de kleutertuin van de Michaëlschool is een klimboom. Onze kleuters leren elkaar veilig in en (niet onbelangrijk) uít de boom te klimmen.
  • Wij zijn een cultuurschool! Elke dag wordt er gezongen, geblokfluit en de instrumenten uit de muziekkast gebruikt voor lessen en toneel.
  • Veel aandacht voor talent&creativiteit: tekenen, schilderen, boetseren, handwerken, houtbewerken... Als vakles, én onderdeel van de periode.
  • Je leert het best door al je zintuigen in te zetten. Bal-A-Vis-X vergroot de concentratie en het leervermogen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven