Michaelschool

Bachlaan 8 8031 HL Zwolle

  • Centrale hal
  • In de kleutertuin van de Michaëlschool is een klimboom. Onze kleuters leren elkaar veilig in en (niet onbelangrijk) uít de boom te klimmen.
  • Wij zijn een cultuurschool! Elke dag wordt er gezongen, geblokfluit en de instrumenten uit de muziekkast gebruikt voor lessen en toneel.
  • Veel aandacht voor talent&creativiteit: tekenen, schilderen, boetseren, handwerken, houtbewerken... Als vakles, én onderdeel van de periode.
  • Je leert het best door al je zintuigen in te zetten. Bal-A-Vis-X vergroot de concentratie en het leervermogen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen van de Vrije School Zwolle groeien sterk. Door het jaar heen stromen er regelmatig nieuwe kinderen in. Leerlingaantal op 01-10-2020 is 376.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeuren gaan 10 minuten voor het ochtendbegin open, kinderen kunnen dan al in de klas terecht. De Ridder Jorisschool start- en eindigt 15 minuten eerder dan de Michaëlschool.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven