CBS De Wendakker

Vuurtorenstraat 2 8043 VW Zwolle

Schoolfoto van CBS De Wendakker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van CBS de Wendakker

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onszelf. Waar nodig geven we u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Met vriendelijke groet,

directie CBS de Wendakker


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor een wereld van verschil!
  • Authenticiteit
  • Verschilligheid
  • Opbouwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Twee locaties

Onze leerlingen zijn verdeeld over twee locaties. De hoofdlocatie Wendakker en de locatie Kopakker zijn twee zelfstandige opererende locaties. Op dit moment zijn de twee groepen 7 van de Kopakker gehuisvest in de hoofdlocatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
572
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven