Kindcentrum De Morgenster

Korianderplein 4 -6 8042 HM Zwolle

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster

Het team

Toelichting van de school

Het personeel op De Morgenster is een gemêleerd team zowel qua leeftijd als man/vrouw. We staan 'open' voor ontwikkeling en vinden het daarom belangrijk om stagiaires een plek te bieden. Gedurende het jaar zult u verschillende stagiaires in verschillende groepen zien. Ons beleid is om zoveel mogelijk de jaargroepen bij elkaar te houden, met als belangrijkste reden de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor grote groepen zorgen we dan voor ondersteuning, zoals een leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent of LIO-stagiaire.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hieronder staat het stappenplan in geval van een zieke leerkracht. Ook bij verlof zullen we dit stappenplan volgen.

In het geval van een zieke leerkracht:

1. Wordt er een beroep gedaan op vaste medewerkers die bereid zijn om een extra dag te werken. Dit heeft onze voorkeur omdat het bekende gezichten voor de kinderen zijn.

2. Er wordt een aanvraag uitgezet naar de invalpool (dit wordt wel steeds lastiger, gezien de krapte en grote vraag naar leerkrachten)

3. Er wordt gekeken of er een leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent of LIO-er kan invallen. Dit betekent dan wel dat de begeleiding van groepjes of individuele leerlingen op die dag vervalt. Wanneer er een invaller gevonden is, wordt u geïnformeerd via de parro-app.  

Wanneer er geen invaller beschikbaar is:

1. Worden de leerlingen verdeeld over de klassen (zoveel mogelijk in eigen cluster: onderbouw en bovenbouw). Dit doen we maximaal 1 dag. De leerlingen krijgen geen les, maar gaan aan de slag met eigen werk.

2. De ouders van de groep worden via de parro-app op de hoogte gesteld dat er geen les is en leerlingen niet naar school hoeven op de tweede dag. Leerlingen die toch naar school komen, worden naar rato verdeeld over de groepen met eigen werk.

3. Indien een leerkracht meerdere dagen afwezig is en er geen vervanging is, zal er een roulatieschema gemaakt worden, zodat de ‘pijn’ gedeeld wordt. Dit betekent dat een andere groep vrij gegeven wordt en de collega ingezet wordt op de groep waarvan de eerste leerkracht ziek was.

Hierbij geldt dat we per situatie bekijken wat de best passende oplossing is en dat de ouders hierover geïnformeerd worden via de parro-app.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Al onze leerkrachten zijn bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tijden zijn een indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden zijn een indicatie. In de ochtend geven we de basisvakken taal, rekenen, spelling en schrijven. Wereldorientatie, kunstzinnige vorming, muziek, mens & maatschappij, koken, digitale geletterdheid, techniek, internationaal valt onder IPC en is gekoppeld aan onze taal-thema's. Hiermee bieden we een geïntegreerd thematisch aanbod. Voor sociaal emotionele vorming en burgerschapsvorming werken we met de Vreedzame School.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school is expertise op verschillende aandachtsgebieden beschikbaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onderwijs en ondersteuning ín en buiten de groep door een klein, vast team van leerkrachten, ondersteuners en stagiaires. Co-teaching verder uitbouwen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met Prokino voor de BSO, TSO, peuterspeelzaal en opvang. Daarnaast werken we samen met het sociaal wijkteam, logopedie en fysiotherapie. 

Terug naar boven