Kindcentrum De Morgenster

Korianderplein 4 -6 8042 HM Zwolle

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kindcentrum De Morgenster in het groene hart van de wijk Westenholte in Zwolle.

Met dit SchoolVenster bieden we u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor aanvullende informatie over onze school verwijzen wij u ook graag naar onze website. Daar vind u ook een mooi filmpje over onze school. Daarnaast kun u natuurlijk ook altijd langskomen. De deur staat voor u open!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, Open, Waardevol
  • Christelijke identiteit
  • Je mag stralen
  • Talentontwikkeling
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen zijn welkom op onze school. Ieder kind is bijzonder en een nieuw licht in deze wereld. De Morgenster is van oudsher een buurtschool in de wijk Westenholte te Zwolle.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We werken met het programma van de Vreedzame school. Vanuit deze doorgaande lijn monitoren we ook de veiligheidsbeleving bij de leerlingen. Tijdens de bespreking viel op dat een aantal leerlingen de vraagstellingen van de Monitor Sociale Veiligheid anders hebben geïnterpreteerd. We willen daarom onze leerlingen hier beter in gaan begeleiden. De werkgroep pedagogisch klimaat pakt dit op en monitort ook continu de veiligheid en het welbevinden op school.

Terug naar boven