Christelijke Basisschool de Morgenster

Korianderplein 4 -6 8042 HM Zwolle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar 2019-2020 is er ivm Corona landelijk geen centrale eindtoets afgenomen en zijn er geen gegevens beschikbaar.

Voor het schooljaar 2018-2019 heeft er tevens een herberekening plaatsgevonden, waardoor de uiteindelijke score 537 is. 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de getoonde gegevens niet correct. Er heeft een herberekening plaatsgevonden, waardoor de uiteindelijke score 534,2 is. 

De toetsresultaten van de methodetoetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders kunnen deze resultaten zelf inkijken door in te loggen op het ouderportaal. Daar staan ook de resultaten van de CITO-toetsen. Deze resultaten worden, vanaf groep 3, ook opgenomen in het portfolio.De Morgenster bouwt alle rapportage op naar lee? ijd, vaardigheden en kennis. Van een leerling in groep 2 hebben wij andere verwachtingen dan van een leerling uit groep 8. Wij stimuleren van jongs af aan dat leerlingen zelfstandig keuzes maken, re?ecteren op hun keuzes en hun werk en positief-kritisch naar zichzelf en hun prestaties kijken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentijdse toetsen vinden bij ons plaats in januari en in juni, dit noemen wij de midden- en eindtoetsen. Deze worden op groepsniveau geanalyseerd en naar aanleiding daarvan wordt een groepsplan opgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Over het geheel genomen kan geconcludeerd worden dat De Morgenster een passend advies geeft voor vervolgonderwijs. 

Uit onafhankelijk onderzoek in 2020 blijkt dat 73% van de leerlingen een diploma heeft behaald dat overeenkomt met het basisschooladvies (landelijk ligt dit percentage op 65%). 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven