Christelijke Basisschool de Morgenster

Korianderplein 4 -6 8042 HM Zwolle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Morgenster, de christelijke basisschool in het groene hart van de wijk Westenholte in Zwolle.

Met dit SchoolVenster bieden we u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor aanvullende informatie over onze school verwijzen wij u ook graag naar onze website. Daarnaast kun u natuurlijk ook altijd langskomen. De deur staat voor u open!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, Open, Waardevol
  • Christelijke identiteit
  • Je mag stralen
  • Talentontwikkeling
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen zijn welkom op onze school. Ieder kind is bijzonder en een nieuw licht in deze wereld. De Morgenster is van oudsher een buurtschool in de wijk Westenholte te Zwolle.
Weergave

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven