PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt een tevredensheids-enquête afgenomen onder leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Op basis hiervan wordt gewerkt aan verbeteringen. De resultaten van deze enquête staan hieronder weergegeven. De eerste vraag over hoe graag je naar school gaat wordt door veel leerlingen verschillend geïnterpreteerd. De spreiding in antwoorden is hierdoor groot en dit heeft een flink effect op het cijfer. In deze enquête zijn tevens de vragen over sociale en fysieke veiligheidsbeleving opgenomen. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De rapportage van het tevredenheidsonderzoek is verkrijgbaar bij de directeur van de school.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven