PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt een tevredensheidsenquête afgenomen onder leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Op basis hiervan wordt gewerkt aan verbeteringen. De resultaten van deze enquête staan hieronder weergegeven. De eerste vraag over hoe graag je naar school gaat wordt door veel leerlingen verschillend geïnterpreteerd. De spreiding in antwoorden is hierdoor groot en dit heeft een flink effect op het cijfer.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De enquête is verkrijgbaar bij de directeur van de school.
Tevredenheid
7,6

Bron

Terug naar boven