PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een groot aantal deskundige leerkrachten, zowel mannen als vrouwen. Een aantal van hen werkt fulltime, maar de meeste parttime. Per week staan nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep, behalve natuurlijk in geval van ziekte. Ook onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners worden ingezet om leerlingen daar waar nodig extra ondersteuning te bieden. Dat kan zijn in het geval van specifieke onderwijsbehoeften maar ook bij grote en/of complexe groepen waar extra ondersteuning noodzakelijk is. De intern begeleider coördineert de zorg rond leerlingen en zijn het contactpersoon voor extern deskundigen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van De Ark bestaat uit ruim 20 deskundige leerkrachten, zowel mannen als vrouwen. De meeste van hen werken parttime. Per week staan nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep, behalve natuurlijk in geval van ziekte. Ook zijn er onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners actief om leerlingen daar waar nodig extra ondersteuning te bieden. Dat kan zijn in het geval van leerproblematiek of specifieke onderwijsbehoeften,maar ook bij grote en/of complexe groepen waar extra ondersteuning noodzakelijk is. De twee intern begeleiders coördineren en begeleiden de zorg rond leerlingen en zijn de contactpersoon voor extern deskundigen. De administratief medewerkster zorgt ervoor dat alle gegevens netjes in de administratie worden opgenomen, de conciërge doet technische klussen en de directeur zorgt voor het grotere geheel. Kortom, samen vormen we een ervaren en gemêleerd team dat de schouders eronder zet en leerlingen graag wil bieden wat voor hun ontwikkeling nodig is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Ark gaat uit van talenten van kinderen en wil daar in haar onderwijs zo goed mogelijk en vanuit een veilig schoolklimaat aan tegemoet komen. We streven ernaar om ons onderwijs vorm te geven mét de leerling zelf en alle betrokkenen rondom het kind. Daarbij gaan we steeds uit van de volgende vraag: ‘Wat heeft dit kind, van deze ouders, van deze leerkracht, in deze groep, in deze school de komende periode nodig teneinde het gestelde doel te kunnen bereiken en om te worden wie hij/zij kan en wil zijn’.Er zijn veel mogelijkheden voor extra uitdaging, begeleiding of ondersteuning en de school heeft een netwerk aan deskundigheid. Het team is zeer betrokken en is tot veel in staat. Daar waar nodig wordt extra ondersteuning ingezet of samengewerkt met specialisten van buiten de school. In de school zijn diverse zorgverleners gehuisvest waar al naar gelang de benodigde zorg mee wordt samengewerkt. Er zijn partners voor logopedie, kinderfysio, dyslexie, weerbaarheid en schoolmaatschappelijk werk. Door deze nabijheid van deskundigen kan zorg adequaat worden ingezet en zijn de communicatie-kanalen kort. Dit is zowel in het belang van ouders, leerlingen als leerkrachten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven