PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u een inkijkje in CBS De Ark. Een school waar we elke dag met veel inzet en motivatie werken aan goed onderwijs, met als doel plezier in leren optimaal te ontwikkelen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig heeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u een betrouwbaar en genuanceerd beeld van de school en haar prestaties. De school heeft ook een schoolgids. Deze staat als download in deze omgeving en op website van de school, Natuurlijk kan deze op verzoek worden toegestuurd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede basis
  • Plezier in Leren
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Kanjerschool
  • Open Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een goede naam in de wijk maar de demografisch opbouw laat een teruglopend aantal kinderen zien in de leeftijd van 0-5 jaar. Uiteraard heeft dit effect op het aantal kinderen dat naar school gaat en op de omvang van de school. De verwachting is dat de school de komende jaren tussen de 250 en 300 leerlingen telt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de schoolvakanties valt de school in regio noord.

Daarnaast zijn er per jaar een aantal extra lesvrije dagen zodat leerkrachten aan hun ontwikkeling kunnen werken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven