OEC.Basisschool De Kubus

Erfgenamenweg 14 a 8026 PS Zwolle

  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Een eigen rijke leeromgeving, de Wijthmenerplas.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Oec. bs. de Kubus hebben we kleine jaargroepen. Kleine leerlingenaantallen geven grote verschillen in percentages.

Daarom hebben we in ons kwaliteitszorgplan ambities op school- en groepsniveau geformuleerd bij de verschillende LVS toetsen en afname momenten. Per leerling formuleren we ook streefdoelen. We analyseren ons onderwijs op basis van deze geformuleerde ambities en streefdoelen. Op deze manier houden wij zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, de verschillende leerjaren en groepen en op de ontwikkeling van onze school.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kijk op onze website www.kubus-zwolle.nl voor ons PO-VO beleid. In onze schoolgids verantwoorden we jaarlijks onze eindopbrengsten en ziet u op welke niveaus onze leerlingen uitstromen. Binnen ons PO-VO beleid monitoren we ook het vervolgsucces van onze oud leerlingen en waar nodig passen wij ons beleid hier op aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven