OEC.Basisschool De Kubus

Erfgenamenweg 14 a 8026 PS Zwolle

  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Een eigen rijke leeromgeving, de Wijthmenerplas.

Het team

Toelichting van de school

Onze school kent in 2021 een team van 8 medewerkers

3 fulltime en 2 parttime groepsleerkrachten, Ook bieden wij plaats aan een 4e jaars student (WPO)

De intern begeleider en de schoolleider werken ook op de Sint Nicolaas in Lierderholthuis. De Kubus en de Sint Nicolaas vormen samen een onderwijsteam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie schoolgids op www.kubus-zwolle.nl.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kennen een combi 1-2-3, een 4-5 en een 6-7-8. Binnen een combi leggen we verbindingen bij de diverse vakken. Het technisch lezen doen we klassendoorbrekend middels duo- en tutorlezen en toneellezen. Ook het tekenen-knutselen organiseren we soms klassendoorbrekend.

Bij gym organiseren we de combi's anders en werken met een 1-2, een 3-4, een 5-6 en een 7-8combi.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven