OEC.Basisschool De Kubus

Erfgenamenweg 14 a 8026 PS Zwolle

  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van OEC.Basisschool De Kubus
  • Een eigen rijke leeromgeving, de Wijthmenerplas.

In het kort

Toelichting van de school

Op de Kubus willen wij plaats bieden aan iedereen die binnen ons onderwijs de mogelijkheden heeft om te groeien. De Kubus is een oecumenische school. De protestants-christelijke en de katholieke school hebben zich verenigd om in Wijthmen goed onderwijs te kunnen verzorgen. Niet wat  onderscheidt, maar wat verbindt is belangrijk. Dit houdt in dat we binnen ons onderwijs waar mogelijk rekening houden met de behoeften en talenten van elk kind. We leren kinderen om talenten te laten zien, te herkennen en te erkennen. Onze school wil een oefenplaats zijn voor de kinderen om te leren samen-leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met ambitie
  • Samen sterk in de wijk
  • Bewust
  • Aandacht
  • Veerkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kubus is de geborgen, veilige plek om te leren en je blijvend te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren en de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. De samenleving is continu in beweging, veranderingen lijken steeds sneller te gaan. Vanuit nieuwsgierigheid, gebruik makend van onze onderzoekende houding en met een open blik volgen wij deze veranderingen en pakken het beste voor de Kubus hiervan mee. Vanzelfsprekend gaat dit niet vanzelf en gaat niet alles gelijk goed. Daarom denken wij in mogelijkheden, leren we van elkaar, kijken bij elkaar, zijn positief kritisch en blijven met elkaar in gesprek.

We zijn een kleine school. De kinderen zitten in combinatiegroepen. Per vakgebied sluiten de kinderen aan bij de instructie die aansluit bij hun eigen ontwikkeling. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen hebben we de tijden op elkaar afgestemd en werken we groepsdoorbroken. Op deze manier krijgt elk kind het aanbod dat passend is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties moet u contact opnemen met BoemBoem.

https://www.kdvboemboem.nl/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven