Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

  • Leren van de mier
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2018 is het verplicht vanuit de inspectie voor onderwijs om de sociale veiligheid te monitoren, daarom bevragen we de leerlingen middels de vragenlijsten van ZIEN!.

Deze vragenlijsten bestaan uit 36 stellingen onderverdeeld in welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving. Elk schooljaar vullen in oktober en maart alle leerlingen vanaf groep 7 de ZIEN! vragenlijsten in. Voor de jongere kinderen zullen de antwoorden weinig informatie geven, is de verwachting, omdat die leerlingen nog nauwelijks/niet kunnen reflecteren op hun eigen gedrag of omdat hun taalniveau/ -begrip te laag is om de lijsten goed te begrijpen en in te vullen.

Voor de leerlingen die niet bevraagd worden met een vragenlijst, zijn we als school wel bewust planmatig bezig met het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving en het zoeken naar verbetering ervan als dat nodig is. 1x per jaar vult iedere leerkracht ZIEN! in. Daarin is expliciet aandacht voor het welbevinden van de leerling. Als er minder signalen van welbevinden zichtbaar zijn, wordt altijd in overleg met de overige betrokkenen rond de leerling (in ieder geval ouders/verzorgers) gezocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De laatste oudertevredenheidspeiling is in november 2020 afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven