Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

  • Leren van de mier
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het SBO was er tot 2019 geen verplichte eindtoets. In 2020 is er geen toets afgenomen wegens de Corona Lockdown. In 2021 is de AMN afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er wordt op onze school adaptief getoetst. Daardoor is er goed zicht op de individuele vorderingen van elk kind. Op basis van de uitkomsten van de toetsen worden de doelen voor de komende periode vastgesteld. De toetsresultaten van een leerling worden vergeleken met het verwacht leerrendement. Er zijn afspraken gemaakt over de acties die worden ingezet als dit een afwijkend beeld laat zien.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen liggen in lijn met de verwachte uitstroomprofielen van de leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen stroomt uit richting praktijkonderwijs of vmbo-basis. Er zijn een aantal leerlingen die via de setting van het sbo de hogere niveau's binnen het voortgezet onderwijs weten te bereiken. 

We constateren dat in het derde jaar van het VO ruim een vijfde deel van de leerlingen op een hoger niveau onderwijs volgt dan is geadviseerd. Er zijn geen leerlingen die op een lager niveau onderwijs volgen. We verklaren dit als volgt: in overleg met de VO-scholen geven we soms om sociaal-emotionele redenen een advies voor een lager onderwijsniveau waardoor de leerling op het VO met meer zelfvertrouwen kan presteren en daardoor goede resultaten behaalt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven