KBS De Boxem

Oude Wetering 82a 8044 PA Zwolle

Schoolfoto van KBS De Boxem

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Doordat wij ons BRIN delen met Kasteelhoeve en De Vlieger in Stadshagen staat het leerlingenaantal van onze school niet correct weergegeven hierboven.

Op 1 februari 2024 telt onze school 180 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

Aantallen per leerjaar op 1 februari 2024

leerjaar 1: 38

leerjaar 2: 23

leerjaar 3: 34

leerjaar 4: 20

leerjaar 5: 23

leerjaar 6: 21

leerjaar 7: 17

leerjaar 8: 4

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven