IKC Het Festival

Sportlaan 6 8044 PG Zwolle

  • Schoolfoto van IKC Het Festival
  • Schoolfoto van IKC Het Festival
  • Schoolfoto van IKC Het Festival
  • Schoolfoto van IKC Het Festival
  • Schoolfoto van IKC Het Festival

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Kindcentrum Het Festival.

Op 17 augustus 2009 is Het Festival in de nieuwe wijk Breecamp Oost (Stadshagen) gestart in een tijdelijk onderkomen. Vanaf de start van de brede school volgen kinderen van de groepen 1 tot en met 8 les volgens een bijzonder concept met herkenbare pijlers. Sinds juni 2013 zijn we gehuisvest in een werkelijk prachtig, nieuw multi- functioneel gebouw. We zijn gestart met 14 leerlingen en inmiddels hebben we al bijna 700 leerlingen mogen inschrijven!

Deze kinderen, hun ouders en het team genieten iedere dag van het werken met elkaar. De grote belangstelling tijdens de informatie- avonden en het feit dat kinderen vanuit héél Stadshagen de school bezoeken, laten zien, dat het unieke concept van de school veel kinderen en hun ouders aanspreekt!

Graag verwijzen we u naar onze website, waar u meer kunt lezen over ons Kindcentrum. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Welbevinden, Leren en Ervaren
  • Kracht van Acht
  • Specialisten
  • Veiligheid en Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
658
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Momenteel bevinden de groepen van IKC Het Festival zich op 3 locaties;

De groepen 1/2, 3, 4, 5c, 6 en 8 op de hoofdlocatie. De deuren openen om 8.15 uur. De lessen starten om 8.30 uur.

De groepen 5a en 5b zijn gehuisvest in de nabijgelegen basisschool De Boxem (Oude Wetering 82a). Zij openen de deuren openen om 8.25 uur, start van de les 8.35 uur. Einde schooltijd  is dan ook 5 minuten laten dan op de andere locaties.

De groepen 7 bevinden zich dit schooljaar op de nabij gelegen Kindercampus Triomundo (Muurmeesterstraat 27).  De deuren openen om 8.20 uur, start van de les 8.30 uur.

Om ouders tegemoet te komen en de mogelijkheid te bieden kinderen op de verschillende locaties te brengen en te halen, hanteren wij de verschillende openingstijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven