KC de Schatkamer

Wildwalstraat 38 8043 VL Zwolle

  • Schoolfoto van KC de Schatkamer
  • Schoolfoto van KC de Schatkamer
  • Schoolfoto van KC de Schatkamer
  • Schoolfoto van KC de Schatkamer
  • Schoolfoto van KC de Schatkamer

In het kort

Toelichting van de school

De Schatkamer is een kindcentrum voor Natuurlijk Leren in de wijk Stadshagen in Zwolle. Bij De Schatkamer staat het kind centraal. 

Ons motto is, De Schatkamer, daar blijf je ontdekken! Ieder kind is uniek en beschikt over een schat aan talenten. Voor het onderwijs op De Schatkamer maken we gebruik van de wereld om ons heen. We bieden een rijke leeromgeving zowel binnen als buiten die aansluit bij de belevingswereld van uw kind. Wij dagen uw kind uit om in deze wereld actief te leren, ontdekken en onderzoeken. 

Stevig met beide benen op de grond

Het is fijn als kinderen zich sterk, zelfverzekerd en trots voelen. Een stevige basis voor het spannende avontuur om de wereld te gaan ontdekken! Uw kind leert om zelf initiatief en verantwoording te durven nemen. Om te vertrouwen op eigen kwaliteiten en talenten. Ze leren plannen en keuzes maken. Met hulp van andere kinderen en hun eigen coach, werken de kinderen doorlopend aan verbetering van hun werk. Zo leren we van en met elkaar. 

Kortom De Schatkamer is een school als geen ander. Bent u na het lezen van onze venster, onze website en schoolgids nieuwsgierig en wilt u graag een keer de sfeer komen proeven? Op de site vindt u contactinformatie voor het maken van een individuele afspraak en rondleiding. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samen leven
  • Inspireren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is opgenomen in het Schoolveiligheidsplan OOZ.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Sinds 1 januari 2011 zijn organisaties en zelfstandige medewerkers in o.a. de gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang verplicht om op basis van de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Verwijsindex: Onze school is aangesloten op de Verwijsindex van de gemeente Zwolle. Dat is een systeem waardoor onderwijs- en zorginstellingen op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij de zorg om een kind. Zij kunnen daardoor de hulp en de begeleiding voor het kind op elkaar afstemmen. Met signalen, die in de verwijsindex worden afgegeven, wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Het gebruik van de verwijsindex past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van gegevens, die in de verwijsindex zijn opgeslagen. Een melding in de index gebeurt bij voorkeur met kennisgeving aan de ouders. 

Terug naar boven