Montessori Basisschool Zwolle

Energieweg 9 8017 BE Zwolle

  • Maria Montessori ontwikkelde materiaal voor zelfstandig leren, zintuiglijk (groot-klein, dik-dun..) ook voor taal- en rekenbasisinzicht.
  • Een opvallende plek in de school is de blauwe trap, hier wordt op gewerkt, gevierd, gepresenteerd, (gast)lessen gevolgd.
  • De school is onderdeel van een Kindcentrum: kinderdagverblijf, school en buitenschoolse opvang op één locatie. Centraal gelegen in Zwolle.
  • Lesjes vragen wanneer je er klaar voor bent, spelenderwijs en met veel materialen!
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool Zwolle

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wat een prachtige waardering kregen we van de leerlingen uit de bovenbouw! Het is niet altijd eenvoudig om een enquête in te vullen, want: wat vindt je nou ècht van jouw school?! En dan moet je ook nog eens een cijfer geven, ter waardering. En dat doen wij niet, dat past niet bij onze visie. Er zijn dan ook kinderen die 'weet ik niet' invullen. Dat begrijpen we goed.

We zijn blij om te lezen dat de school een veilige plek is waar weinig wordt gepest. Ook de leerkrachten en lessen worden gewaardeerd, wat natuurlijk ook lastig is, want ze hebben vaak geen vergelijkingsmateriaal. 

Een cijfer, heel abstract. Het allermooiste wat wij terugzien in de kinderen en hun ouders is een glimlach, vertrouwen en plezier!  


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven