Montessori Basisschool Zwolle

Energieweg 9 8017 BE Zwolle

  • Maria Montessori ontwikkelde materiaal voor zelfstandig leren, zintuiglijk (groot-klein, dik-dun..) ook voor taal- en rekenbasisinzicht.
  • Een opvallende plek in de school is de blauwe trap, hier wordt op gewerkt, gevierd, gepresenteerd, (gast)lessen gevolgd.
  • De school is onderdeel van een Kindcentrum: kinderdagverblijf, school en buitenschoolse opvang op één locatie. Centraal gelegen in Zwolle.
  • Lesjes vragen wanneer je er klaar voor bent, spelenderwijs en met veel materialen!
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool Zwolle

In het kort

Toelichting van de school

De deuren staan open. Bijna 300 kinderen spelen en leren hier samen. De meeste lokalen liggen rondom de centrale ruimte, met de ruime hal en onze ‘blauwe trap’. Kinderen werken rustig aan tafels, op de gang en op de kleedjes op de grond. Rust komt voort uit betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ontstaat door de (verworven) vrijheid en zelfstandigheid die leerlingen hebben en dragen binnen de school. 

Montessori onderwijs
Kinderen hebben een innerlijke drang om zich te ontwikkelen. Ons Montessori onderwijs past daarbij. Door ze uit te dagen en structuur te bieden, met duidelijke kaders en verantwoordelijkheden stimuleren wij kinderen om te leren.

Kosmisch onderwijs
De nieuwsgierigheid en verwondering van onze kinderen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Een thematische, vakoverstijgende aanpak die aansluit bij hun belevingswereld: kosmische opvoeding en onderwijs. Daarom werken we in alle groepen met de methode DaVinci, deze methode vat geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie, topografie, burgerschap, filosofie, taal, projectmatig werken en presenteren samen.

Wil je meer zien van onze school?
Maak een afspraak voor een live rondleiding of bezoek onze school met een 3D-tour 

Graag tot ziens op onze mooie school! 

Sonja van Katwijk
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sfeervolle school
  • Oog voor de maatschappij
  • Centraal gelegen in Zwolle
  • Montessori voor iedereen
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De maatschappij is continue aan het veranderen. Op dit moment lijkt het hybride werken de norm te worden. De aansluiting tussen werk, school en kinderopvang vraagt daarom aandacht. Personeelstekorten in het onderwijs en bij de kinderopvang zorgen voor een zoektocht hoe we het zo kunnen organiseren, dat het zowel voor personeel als voor ouders en kinderen aantrekkelijk en haalbaar is.

Vanaf schooljaar 2022/2023 hanteren wij het vijf-gelijke-dagen-schoolmodel

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven