De Twijn/De Driemaster

Boterdiep 5 8032 XW Zwolle

 • leerling heeft een rustmoment
 • rekenen visueel gemaakt
 • Soms wordt, wanneer een leerling niet aanwezig kan zijn, gebruik gemaakt van digitaal klassecontact.
 • De fysiotherapeut oefent zoveel mogelijk onder schooltijd met leerlingen

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle is gewoon als het kan, speciaal als het móet.

Leerlingen van 4 tot 12 jaar krijgen onderwijs op drie locaties:

 1. Boterdiep 5, 8032 XW  Zwolle (hoofdlocatie)
 2. Violierenstraat 42, 8013 TV  Zwolle 
 3. Herfterlaan 39, gebouw Veldhoek 2, 8013 TV Zwolle 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • vertrouwen in elkaar
 • samen op weg
 • school als oefenplek
 • als persoon in balans
 • respectvol communiceren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?