De Twijn/Dr Itardschool

Dokter Hengeveldweg 2 8025 AK Zwolle

  • Deze revalidatieruimte is binnen onze schoolmuren. Revalidatie wordt verzorgd door medewerkers van Vogellanden
  • Een kijkje in de klas

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle is gewoon als het kan, speciaal als het moet.

Leerlingen van 12 tot 18 jaar krijgen onderwijs op de locatie dr Hengeveldweg 2, 8025 AK  Zwolle.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen in elkaar
  • samen op weg
  • school als oefenplek
  • als persoon in balans
  • respectvol communiceren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
24
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?