IKC De Wieden

Beulakerwiede 4 8033 CS Zwolle

Schoolfoto van IKC De Wieden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt intern geregeld of via de invalpool van de stichting OOZ. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de Rijke Schooldag - een professioneel aanbod aan naschoolse activiteiten, die gratis worden aangeboden aan alle leerlingen. Hierbij ligt de nadruk op Kunst en Cultuur, maar ook sportactiviteiten en natuuractiviteiten maken onderdeel uit van het programma. 

De gymzaal is direct naast de school gelegen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IKC De Wieden werkt thematisch. Dit houdt in dat wij, behalve gymnastiek, Engels en rekenen, de andere vakken in een thema aanbieden. De scheidslijn tussen de verschillende vakken is daarom niet altijd duidelijk aan te geven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt samen met de andere scholen in de wijken Aa-landen en Holtenbroek. Gezamenlijk hebben we de ambitie voor het opzetten van een observatieplaats voor kleuters met extra onderwijsbehoeftes, waarbij de leerlingen extra ondersteuning en tijd krijgen voor het aanleren van schoolse vaardigheden. Hiermee hopen we meer leerlingen te behouden voor het regulier basisonderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven