Integraal kindcentrum De Werkschuit

Rijnlaan 200 8032 TK Zwolle

Schoolfoto van Integraal kindcentrum De Werkschuit

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van OBS De Werkschuit te Zwolle.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school, het onderwijs en de schoolprestaties.

Wij hopen dat u na het lezen van de informatie een goed beeld heeft gekregen van onze school. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school op ons telefoonnummer: 038-4533873.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuurschool
  • zelfstandigheid
  • eigen verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • kindcentrum 0-12 jr in wording

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
384
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven