openbaar kindcentrum de Marshof

Tichelmeesterlaan 45 8014 LA Zwolle

  • Trots zijn op wat je maakt!
  • Samen ontdekken en je fantasie de vrije loop laten.
  • Schoolfoto van openbaar kindcentrum de Marshof
  • De Marshof is een gezonde school op het gebied van bewegen.  Een actieve school die veel organiseert.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheidsbeleving scoren goed op De Marshof. Er is een veilige sfeer en leerlingen worden gezien en gehoord. De rapporten hiervan zijn op de school op te vragen. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven