openbaar kindcentrum de Marshof

Tichelmeesterlaan 45 8014 LA Zwolle

  • Trots zijn op wat je maakt!
  • Samen ontdekken en je fantasie de vrije loop laten.
  • Schoolfoto van openbaar kindcentrum de Marshof
  • De Marshof is een gezonde school op het gebied van bewegen.  Een actieve school die veel organiseert.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij okc De Marshof. Dit Schoolvenster geeft u een kijkje in onze school. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact.

Bent u benieuwd naar de school? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. Wij informeren u met plezier! Wilt u zich liever eerst nog wat oriënteren? Kijk dan vooral op onze eigen website (www.marshof.nl). Hier vindt u heel veel informatie. 

Graag tot ziens! 

Yvette van Haastrecht,

(y.vanhaastrecht@ooz.nl)

directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cultuur- en buurtschool
  • Creativiteit en ontdekken
  • Aandacht voor elkaar
  • Respect & eigen mening
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Marshof hanteren we een continurooster. Alle kinderen gaan op de maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur naar school. Op de woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij en op de vrijdag is groep 1t/m 4 om 12.30 uur vrij en de groepen 5 t/m 8 om 14.45 uur.

Het kinderdagverblijf van Doomijn start elke ochtend om 7.30 uur. Tevens is er een peuterspeelzaal.

Voorschoolse opvang bieden wij op de maandag, dinsdag en donderdag onder begeleiding van een vrijwilligster. 

Dagelijks zijn de leerkrachten te bereiken. Dit kan via e-mail, op afspraak of door te bellen voor of na schooltijd.

We maken gebruik van een schoolapp om elkaar op de hoogte te houden van alle actuele zaken rond school en de schoolactiviteiten die er in de groep gebeuren. Zo blijft u goed op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheidsbeleving scoren goed op de Marshof. Er is een veilige sfeer en leerlingen worden gezien en gehoord. De rapporten hiervan zijn op de school op te vragen. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen.

Terug naar boven