obs De Campherbeek

Grotiuslaan 33 8024 XM Zwolle

  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek

Het team

Toelichting van de school

OBS de Campherbeek beschikt over een leuk, enthousiast team. Het team bestaat uit tien groepsleraren. Daarnaast beschikt de school over twee onderwijsassistenten, een IB-er, een conciërge, een vakleraar gym, een vakleraar muziek en een directeur. Binnen school zijn er medewerkers met een bepaalde specialisatie, en wel de volgende: rekenspecialist, jonge kind specialist, hoogbegaafdheidspecialist, taalspecialist en een cultuurcoördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, proberen we zo snel mogelijk een invaller te regelen. Dat kan een collega uit ons eigen team zijn, of iemand uit de invalpool van het Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio. Het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Daarom is er een protocol opgesteld: Als we de kinderen op een verantwoorde wijze kunnen opvangen, zullen we dat zeker doen. Daarbij maken we een onderscheid tussen opvang en vervanging.

Bij vervanging is er sprake van een bevoegde leerkracht voor de groep. Bij opvang is die leerkracht er niet voortdurend. We vinden dat opvang niet langer mag duren dan een dag. In het uiterste geval worden de kinderen naar huis gestuurd. Dat gebeurt nooit onaangekondigd.  

Hoe lossen wij het op? Hieronder in het kort de stappen die wij zetten:  

Dag 1:  We lossen het intern op. We proberen het intern op te lossen door te schuiven met leraren, te ruilen van werkdagen of een parttime collega een tijdelijke uitbreiding van uren te geven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verdelen we de leerlingen over de diverse groepen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen en het kan zijn dat we u vragen om uw kind alsnog thuis te houden (indien mogelijk voor u als ouder/verzorger).  

Dag 2: We sturen de leerlingen naar huis. Indien een leraar langer dan 1 dag ziek is en er komt geen invaller, dan sturen we leerlingen van die groep naar huis. De school zal ervoor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld wordt. Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is zorgt de school voor opvang. Wanneer groepen voor langere tijd thuis zitten zullen we overgaan op onderwijs op afstand en kijken we of we  het onderwijs anders kunnen organiseren. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderstaande rooster is een voorbeeldrooster voor groep 1 en 2, de verdeling over de dag is verschillend in de groepen. 

Elke ochtend  

08.25   Inloop

08.30   Zelfstandig aan de tafel        

08.45   Kring (rekenen of taal)      

09.15   Buitenspel/ gym      

10.15   Eten/drinken  voorlezen

10.30   Werken planbord          

12.00   Middagpauze  

maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag  

12.30   Reken-/ taalactiviteit 

13.00   Kiezen van planbord       

13.45   Buitenspel/ gym

14.30   Kringactiviteit

14.45   Einde schooldag i.v.m. de organisatie kan de indeling van de dag iets afwijken van bovenstaand schema.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven