obs De Campherbeek

Grotiuslaan 33 8024 XM Zwolle

  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van Schoolvenster OBS De Campherbeek, dé openbare basisschool in Berkum.

Kijk voor meer informatie op http://www.campherbeek.nl

Voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding op de school kunt u altijd een afspraak maken. Wij zijn trots op onze school, want op de Campherbeek leer je met hoofd, hart en handen!

Team OBS de Campherbeek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoofd/hart/handen
  • kleinschalig
  • cultuur
  • sociaal-emotioneel leren
  • bewegen leren/sport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van OBS de Campherbeek schommelt rond de 150-160 leerlingen.

Deze leerlingen zijn momenteel verdeeld over 7 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven