Kindcentrum De Paperclip

Oude Wetering 82 8044 PA Zwolle

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Paperclip
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Paperclip
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Paperclip
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Paperclip
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Paperclip

In het kort

Toelichting van de school

De Paperclip is een kindcentrum in Stadshagen Noord. Naast regulier basisonderwijs bieden wij ook kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en peuteropvang aan. Op de Paperclip werken we vanuit een duidelijke kind-visie, geïnspireerd door de filosofie van Reggio Emilia: ontdekken, ervaren, onderzoeken, leren, nieuwsgierig zijn, communiceren, willen samenwerken: het zijn allemaal belangrijke eigenschappen. Hierin zijn kinderen creatief en uniek, en gebruiken ze hun uiteenlopende talenten om de wereld om hen heen te leren kennen, te begrijpen. Deze eigenschappen zijn het uitgangspunt voor ons onderwijs om tot leren te komen. Het geeft ruimte aan het unieke van de kinderen en biedt uiteenlopende mogelijkheden om te leren. Naast onze duidelijke kind-visie stellen wij hoge eisen en willen wij alle leerlingen met een goed gevulde rugzak met kennis van onze school laten gaan. Zo leren we gewoon de dingen leren die je leert op de basisschool, maar wel op een andere manier. Een manier die past bij ieder individueel kind.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken en onderzoeken.
  • Engels vanaf 4 jaar.
  • Leren op meerdere manieren.
  • Kindcentrum
  • Oecumenische identiteit.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Paperclip wordt naast basisonderwijs ook kinderopvang aangeboden. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn welkom op de Paperclip! Prokino verzorgt kinderopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. De logopediste en fysiotherapeut maken ook onderdeel uit van ons team. De jeugd- en gezinswerker is één dag aanwezig bij ons op school. Samen bieden wij het beste onderwijs voor uw kind!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven