Het Atelier

Assendorperdijk 51 8012 EG Zwolle

Schoolfoto van Het Atelier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op het Atelier wordt sinds 3 jaar een eindtoets afgenomen. Alle jaren waren de opbrengsten voldoende, maar sinds dit jaar pas zichtbaar op scholen op de kaart.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Terug naar boven