Het Atelier

Assendorperdijk 51 8012 EG Zwolle

Schoolfoto van Het Atelier

In het kort

Toelichting van de school

Een atelier is een werkplaats voor een kunstenaar, een plek waar iemand de ruimte heeft om de eigen talenten te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Onze school wil zo’n plek zijn: een plek waar kinderen zichtbaar kunnen maken wie zij zijn. Ieder kind is uniek, ieder kind is anders, ieder kind mag er zijn met haar of zijn eigen talenten. Een school moet een plek zijn waar het kind de ruimte krijgt om “het leven te leren”. Leren leven is een kunst, mens worden in de breedste zin van het woord is een kunst! Een atelier om levenskunstenaar te worden. Dat is waar wij, met u als ouders, vormen inhoud aan willen geven.

Wij hebben in de ochtend aandacht voor de basisvakken: rekenen, lezen, spelling en taal. In de middag werken we thematisch aan wereldoriëntatie en ateliers waarbij de 21 eeuwse vaardigheden een belangrijke plek hebben. In onze lessen maken we veel gebruik van het leren van en met elkaar. Dit doen we voornamelijk handelend, want leren is leuk!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft het Atelier 174 leerlingen verdeeld over 8 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven