De Schatgraver

Van Houtenlaan 1 A 8014 ZM Zwolle

  • Schoolfoto van De Schatgraver
  • Schoolfoto van De Schatgraver

In het kort

Toelichting van de school

Onze school heet De Schatgraver want we zijn op zoek naar een schat aan kennis in taal, rekenen, bewegen en sociale omgang. Maar vooral naar de schat van Gods liefde. We leren uw kind vertrouwd te raken met de Bijbel. Dat is de bron van deze bijzondere schat. Uw kind leert erin te lezen, op zoek te gaan en erin te graven. Zo mogen we samen met God groeien in geloof.

Uw kind bezit een uniek karakter, gaven en talenten. We begeleiden uw kind in het ontdekken en ontwikkelen van deze kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat uw kind zich leert uiten. Dat het zijn gevoelens onder woorden weet te brengen. Zo leert uw kind zichzelf goed kennen en vooral waarderen. Dat geeft bij het opgroeien zelfvertrouwen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

We bereiden uw kind voor op de maatschappij waarin het opgroeit. We helpen het een positief kritische en weerbare houding te ontwikkelen. Zo stimuleren we een open communicatie met respect voor verschil. We zijn een lerende organisatie. We willen onszelf blijven ontwikkelen, samen met u en uw kind. Zo laten we uw kind ontdekken wat zijn plek is in de steeds veranderende samenleving. Als team van de Schatgraver realiseren we ons dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarom willen wij goed onderwijs geven vanuit onze christelijke identiteit. Zo willen wij het kind helpen om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven