Gereformeerde School voor Speciaal Basisonderwijs Het Speelwerk

Bachlaan 152 8031 HL Zwolle

  • Schoolfoto van Gereformeerde School voor Speciaal Basisonderwijs Het Speelwerk
  • de leerlingen van groep 1 en 2 hebben een eigen ingang aan de zijkant van de school en een eigen speelplaats
  • de kleutergroep heeft een groot plein voor zichzelf, waar gefietst en gespeeld kan worden
  • aan de achterkant van de school is een grasveld met aansluitend een waterpartij
  • door frisse kleuren en het gebruik van steigerhout heeft de school een huiselijke sfeer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Eigenheid
  • Eigenwaarde
  • Erkenning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is een streekschool. De meeste leerlingen worden met busvervoer naar school gebracht. Tussen de middag blijven alle leerlingen over. Ze eten met de eigen leerkracht in het eigen lokaal.

Omdat de kinderen van zoveel verschillende plaatsen komen, is er geen afspraak met buitenschoolse opvang gemaakt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen van onze SBO school zijn extra gevoelig voor het schoolklimaat. Ze hebben het nodig om zich veilig te voelen en te weten. Hiervoor zijn duidelijke regels en afspraken nodig die consequent gehandhaafd en toegepast worden. Het is daarbij van belang dat alle teamleden hier achter staan en dit voorleven en uitdragen. Ook dient de sfeer tussen de teamleden goed te zijn, anders heeft dit invloed op de veiligheid van de leerlingen.

Door op deze manier te werken weten onze leerlingen waar ze aan toe zijn en ontstaat er vertrouwen en zo ruimte om te ontwikkelen en te leren.

Terug naar boven