Christelijk IKC Margriet

Hans Lipperheystraat 1 3331 EM Zwijndrecht

Schoolfoto van Christelijk IKC Margriet

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u op zoek naar informatie over ons kindcentrum. Ons motto is: "Aandacht voor elkaar". Kijkt u vooral ook op onze website www.margriet-zwijndrecht.nl of maak een afspraak via 078-8200017. We kunnen u dan uitgebreid informeren over ons kindcentrum.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven