Openbare Basisschool Develhoek

Beethovenlaan 97 3335 BE Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022/2023 is vanuit Vensters een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de leerlingen. De leerlingen hebben vragen beantwoord over de sfeer en de lessen op school. Zij geven Basisschool Develhoek als rapportcijfer een 8,6. De leerlingen zijn bovengemiddeld tevreden te noemen. Met name over de lessen op school zijn de leerlingen tevreden. Zij geven alle aspecten hiervan een cijfer van 8,4 of hoger.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2022 is vanuit Vensters een tevredenheidsonderzoek gedaan onder leerlingen en ouders. De ouders hebben vragen beantwoord over het schoolklimaat, het onderwijsleerproces, en de informatie en communicatie. De ouders geven de school als rapportcijfer een 7,9. 

De ouderenquête is ingevuld door 78 van de 308 bevraagde ouders. Dit aantal voldoet niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven