Openbare Basisschool Develhoek

Beethovenlaan 97 3335 BE Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Develhoek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool Develhoek. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Basisschool Develhoek is een openbare basisschool gevestigd in de wijk Heer Oudelands Ambacht in Zwijndrecht. Op Basisschool Develhoek wordt – zowel door ouders als leerkrachten – veel waarde gehecht aan rust en structuur. In een tijd dat kinderen meer dan voorgaande generaties worden geconfronteerd met een breed scala aan informatie en prikkels, zien wij het als onze taak om een leeromgeving te realiseren die rustig en veilig is voor kinderen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen wanneer ze goed in hun vel zitten en trots zijn op zichzelf.

Ons onderwijs combineert traditionele aspecten met moderne componenten. We vinden het belangrijk dat we kinderen de juiste tools meegeven om succesvol te kunnen functioneren in de steeds veranderende maatschappij.

Om die reden kijken we voortdurend wat er in de samenleving speelt en hoe de ontwikkelingen op het gebied van technologie, internationalisering en omgangsvormen van invloed zijn op de basis die wij kinderen willen meegeven. We hebben daarom heel bewust gekozen om Engels onderwijs te geven vanaf groep 1. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen echt leren met een computer te werken en vaardig te worden met diverse programma’s en devices.

Basisschool Develhoek is een school die zich het best laat omschrijven als ‘The Best Of Both Worlds’: enerzijds koesteren we bewezen en vertrouwde onderwijsconcepten; anderzijds omarmen we moderne en echt vooruitstrevende impulsen. Die samensmelting van ‘traditioneel’ en ‘inventiviteit’ is onze grote kracht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Neo-klassikaal onderwijs
  • Een moderne school
  • Engels in alle groepen
  • Hoge eisen aan kwaliteit
  • Rust en veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 heeft Basisschool Develhoek 421 leerlingen verdeeld over achttien groepen.

Er zijn zes kleutergroepen, twee groepen 3, één groep 3/4, één groep 4, één groep 5, één groep 7, één groep 7/8, en één groep 8 op het hoofdgebouw (Grote Develhoek).

Op de nevenlocatie (Kleine Develhoek) is één groep 4/ 5, één groep 5 en twee groepen 6. De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 24 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
421
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Develhoek werkt met een continurooster (het 'vijf gelijke dagen-model') waarbij de kinderen van alle groepen (1 t/m 8) iedere dag van 8:30 tot 14:00 naar school gaan en op school lunchen in de klas, onder toezicht van een leerkracht. De leerlingen op de Kleine Develhoek gaan van 08:20 uur t/m 13:50 uur naar school.

Basisschool Develhoek en YES! Kinderopvang werken intensief samen. Bij YES! Kinderopvang vindt u voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2 t/m 4 jaar is er een peuterspeelgroep. Daarnaast verzorgt Basisschool Develhoek in samenwerking met YES! Kinderopvang 'Viktor de Verkenner', een groep waarin kinderen vanaf 3,5 jaar een dagdeel per week spelenderwijs kunnen wennen aan de nieuwe schoolomgeving.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven